จอมพลเรือ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กระพระนครสวรรค์วรนิพิต พระราชโอรส
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ประสูติเมื่อวันพุธเดือน ๘
ขึ้น ๓ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๔ สิ้นพระชนม์ที่เมืองบันคุง ประเทศอินโดนีเชีย ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗
          ทรงสำเร็จการศึกษา หลักสูตรสำหรับนายทหารเยอรมัน ได้รับพระราชทานยศร้อยตรีทหารราบแห่งกองทับพกเยอรมนี
          ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบก องค์แรกของกองทัพบกไทย ดำรงพระยศจอมพล
          ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ดำรงพระยศจอมพลเรือ
          ทรงริเริ่มให้มีกองดุริยางค์ทหารเรือขึ้นในอัตรากำลังกองทัพเรือ มีชื่อว่า กองแตร
          ทรงเป็นผู้บัญชาการให้จัดขบวนพยุหยาตราชลมารค ในงานพระบรมราชาภิเษกสมโภชรัชกาลที่ ๖ และทรงปรับปรุงใหม่เป็น ๕ กระบวนในรัชกาลที่ ๗ ซึ่งได้ถือปฏิบัติต่อมาในปัจจุบัน
          ทรงรับตำแหน่งอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
          ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม
          ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
          เป็นคนไทยคนแรกที่แต่งเพลงด้วยโน๊ตสากล
          ทรงนิพนธ์ตำรากล้วยไม้เล่มแรกของประเทศไทย
          และเหนือสิ่งอื่นใดทรงมีพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา ไม่ปรารถนาเห็นคนไทยด้วยกันฆ่าฟันกันเอง ทรงเป็นผู้เสียสละ จึงทรงเป็นปูชนียบุคคลที่ชาวไทยสมควรยกย่อง
            

 


 
ประวัติมูลนิธิ | ประวัติผู้ก่อตั้ง | แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง | วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ | สารจากประธานมูลนิธิ
แนะนำคณะกรรมการ | กิจกรรมมูลนิธิ | กองทุนเทิดพระเกียรติ | ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมนักศึกษากองทุน | กระดานเสวนา | สมุดเยี่ยม | อ่านวารสาร | เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อกับมูลนิธิ

View My Stats