จัดตั้งหรือสนับสนุนสถาบันการศึกษาและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ขัดสน

 ทุนมูลนิธิ ฯ ได้แก่ มอบทุนการศึกษาให้แก่สถาบันต่าง ๆ


 มูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนศรีอยุธยาโดยมี ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2541

 มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2541   มอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2541 สนับสนุนโรงเรียนแม่สะเรียงฯ ได้แก่ ความเป็นมาของโรงเรียนแม่สะเรียง และกิจกรรมมูลนิธิฯ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนฯ อาทิ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ พิธีมอบเกียรติบัตร มอบห้องเรียนสีเขียว

 พิธีมอบห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้า เพื่อมอบต่อให้กับโรงเรียนบริพัตรศึกษา
  พิธีมอบเกียรติบัตรและประกาศนียบัตรที่โรงเรียนแม่สะเรียง ครั้งที่ 1
 เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนบริพัตรศึกษาที่แม่ฮ่องสอน   เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนบริพัตรศึกษาที่แม่ฮ่องสอน

  
กลับไปหน้าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ