ิร่วมมือในการให้ The Regional Council of the Maritime Arts ยืมโบราณวัตถุบ้านเชียงไปแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศษ


          มูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ให้ความร่วมมือในการให้ The Regional Council of the Maritime Arts ยืมโบราณวัตถุบ้านเชียง เพื่อนำไปแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศษ


 

 


 
กลับไปหน้าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ