การร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของ มูลนิธิ ฯ นี้
 

           กิจกรรมที่ทางมูลนิธิร่วมมือ และประสานงานกับมูลนิธิอื่น ๆ เพื่อดำเนินงานทางด้านการกุศล ได้แก่
                - การสนับสนุนงานซีไรต์
                - การร่วมมือจัดงาน “ Great Expectations Arts Charity ”
                - การจัดงานวันเด็ก
                - มูลนิธิฯ ร่วมมือจัดเทศกาล ชมวัง-ฟังดนตรี
                - สัมมนาครู ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
                - ร่วมมือในการให้ The Regional Council of the Maritime Arts ยืมโบราณวัตถุบ้านเชียงไปแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศษ


 
กลับไปหน้าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ