มูลนิธิฯ ร่วมมือจัดเทศกาล ชมวัง-ฟังดนตรี

          โครงการเทศกาล "ชมวัง-ฟังดนตรี" โดยมูลนิธิฯ ร่วมมือกับ ททท. และมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพฯ

  งานวันเด็กแห่งชาติปี 2542
 

 


 
ประวัติมูลนิธิ | ประวัติผู้ก่อตั้ง | แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง | วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ | สารจากประธานมูลนิธิ
แนะนำคณะกรรมการ | กิจกรรมมูลนิธิ | กองทุนเทิดพระเกียรติ | ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมนักศึกษากองทุน | กระดานเสวนา | สมุดเยี่ยม | อ่านวารสาร | เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อกับมูลนิธิ

View My Stats