กิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม


           มูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ได้มอบต้นไม้ในวรรณคดีจำนวน 999 ต้น แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการปลูกต้นโพธิ์พระราชทานจัดสร้างสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี และพิธีบวชต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

 ปลูกต้นไม้ในวรรณคดี วังตะไคร้โดยนักเรียนจากบานิดง   พิธีมอบต้นไม้จำนวน 100 ต้นให้กับโครงการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย   โครงการผู้นำครูปลูกต้นไม้
 

 


 
กลับไปหน้าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ