พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
๓๕๒ - ๓๕๔ วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
เวลาทำการ : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : (๐๒) ๒๔๕-๔๙๓๔ , ๒๔๖-๑๗๗๕-๖ # ๒๒๙,
โทรสาร : (๐๒) ๒๔๗-๒๐๗๙, ๒๔๕-๖๓๖๙

สายรถประจำทางที่ผ่าน ๑๔, ๑๗, ๖๓, ๗๒, ๗๔, ๗๗, ปอ.พ.๒, ปอ.๑๓, ปอ.๓๓, ปอ.๗๒


ข้อมูลเพิ่มเติม : chumbhotpantip.education2017@gmail.com

ติดต่อฝ่ายการศึกษา : http://education.chumbhot-pantip.org
และเบอร์ติดต่อ : 02 2461175 ต่อ 113 (คุณลัดดาวรรณ) และ 114 (คุณชนัญชิดา)


 
ประวัติมูลนิธิ | ประวัติผู้ก่อตั้ง | แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง | วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ | สารจากประธานมูลนิธิ
แนะนำคณะกรรมการ | กิจกรรมมูลนิธิ | กองทุนเทิดพระเกียรติ | ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมนักศึกษากองทุน | กระดานเสวนา | สมุดเยี่ยม | อ่านวารสาร | เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อกับมูลนิธิ

View My Stats