- มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จัดนิทรรศการการหมุนเวียนในพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดด้วยวัตถุประสงค์ที่จะนำโบราณวัตถุที่มีอยู่จำนวนมาก ในพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ทั้งที่จัดแสดงอยู่ในปัจจุบันและที่เก็บสะสมไว้ในคลัง มาหมุนเวียนจัดแสดงเพื่อนำเสนอความสำคัญของประวัติศาสตร์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
- นิทรรศการพิเศษที่จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 โดยให้ชื่อนิทรรศการว่า “ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 9-27 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. ทุกวัน
นิทรรศการ : ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย (Contemporaneous Khmer Style in Thailand)
วันที่ : 1-27 สิงหาคม 2556สถานที่ : พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด 352-355 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เดินทางโดย : BTS พญาไท ทางออกที่ 4
ติดต่อโทร : 02 245 4934, 02-246-1775-6 (229)
อีเมล์ : public@suanpakkad.com


 
ประวัติมูลนิธิ | ประวัติผู้ก่อตั้ง | แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง | วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ | สารจากประธานมูลนิธิ
แนะนำคณะกรรมการ | กิจกรรมมูลนิธิ | กองทุนเทิดพระเกียรติ | ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมนักศึกษากองทุน | กระดานเสวนา | สมุดเยี่ยม | อ่านวารสาร | เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อกับมูลนิธิ

View My Stats