มูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 2512 รวมทั้งสิ้น 913 คน ซึ่งได้ประกอบอาชีพตามความรู้ความสามารถและดำรงตนอย่างมีคุณภาพทั้งต่อสังคมและประเทศชาติ สำหรับนักศึกษาทุนได้หาโอกาสรวมตัวกันมาโดยตลอด จนกระทั่งเกิดเป็นงานสานสายใยคืนสู่เหย้า ซึ่งมีการประชุมในวันที่ 12 สิงหาคม 2544 และมีมติที่จะรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมนักศึกษาทุนมูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคม รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษาทุนรุ่นต่อไป

           ดาว์นโหลดแบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกชมรม
           ระเบียบข้อบังคับของชมรม

          สำหรับผู้ทีต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถหาเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ของมูลนิธิ www.chumbhotalumni.org

  


 
ประวัติมูลนิธิ | ประวัติผู้ก่อตั้ง | แรงบันดาลใจในการก่อตั้ง | วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ | สารจากประธานมูลนิธิ
แนะนำคณะกรรมการ | กิจกรรมมูลนิธิ | กองทุนเทิดพระเกียรติ | ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมนักศึกษากองทุน | กระดานเสวนา | สมุดเยี่ยม | อ่านวารสาร | เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง | ติดต่อกับมูลนิธิ

View My Stats