บ้านปลายนา


           คุณท่านสร้างบ้านปลายนาขึ้นในเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่ 12 ตารางวา ตั้งอยู่ริมคลองบ้านใหม่ มีอาณาเขตติดต่อ 2 จังหวัด คือจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี ซึ่งออกแม่น้ำเจ้าพระยา โดยที่คุณท่านเห็นว่า ภายหลังจากที่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมและพักผ่อนที่วังตะไคร้แล้ว วังตะไคร้ไม่เหมาะสมที่คุณท่านจะไปพักผ่อนหย่อนใจ จึงได้จัดทำ " บ้านปลายนา " ไว้สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแทนวังตะไคร้ เดิมสวนบ้านปลายนา มีสภาพเป็นทุ่งนาและป่าสะแก คุณท่านเป็นผู้ออกแบบสวนด้วยตนเอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยตั้งใจให้เป็นสวนต้นไม้ในวรรณคดีไทย การสร้างบ้านใช้เวลาประมาณ 3 เดือน แต่การทำเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามใช้เวลาถึง 5 ปี เนื่องจากประสบภัยธรรมชาติน้ำท่วม สวนเสียหายมากใน พ.ศ. 2518 จึงต้องออกแบบสวนใหม่ จัดให้มีคันกั้นน้ำ ทำถนน ปลูกต้นไม้ และสนามหญ้าใหม่ทั้งหมด ในการเดินทางไปตามที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณท่านนำพันธุ์ไม้ต่าง ๆ มาไว้ที่บ้านปลายนาด้วย คุณท่านเป็นคนแรกที่นำต้น " ชมพูพันธุ์ทิพย์ " จากประเทศอินโดนีเซียมาปลูกในประเทศไทย ต้นไม้นี้ปลูกง่าย เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีดอกสีชมพูอ่อน ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ทุกปี

           ที่บ้านปลายนามีศาลาพักผ่อนทรงไทยซึ่งจัดเป็นที่ประชุมและเลี้ยงอาหาร สนามหญ้าเขียว กว้าง เรียบ และนุ่ม มีต้นไทรหลากชนิด มีพุ่มเข็มสีแดงเป็นระยะ ๆ สวยงาม และมีพันธุ์ไม้หลากหลาย บ้านปลายนาจึงเป็นสวนต้นไม้ และสวนไม้ดอกที่เป็นของไทย ๆ เป็นส่วนมาก เช่น กระดาด กล้วยแดง กัลปพฤกษ์ ( คูณ )ก้ามปู กุหลาบเมาะลำเลิง แก้ว กร่าง ก้างปลา ข่อย ขิงแดง เข็มชมพู เข็มเศรษฐี เข็มแสด เข็มอินเดีย เขียวหมื่นปี เขี้ยวกระแต ข่าด่าง คล้า โคลงเคลง ชงโค ชมพูพันธุ์ทิพย์ ชาด่าง ซองออฟอินเดีย ดอนย่า ตะแบก ตาลแดง แตรเงิน เตยด่าง เตย เตยทะเล ตาเป็ดตาไก่ ทองกาว ทองหลางใบมน เทียนหยด ไทร ไทรย้อยใบแหลม ไทรกระเบื้องพันธุ์แคระ ไทรใบสารภี ไทรใบโพธิ์หัวกลับ ไทรสามเหลี่ยมเล็ก ไทรทางช้างเผือก ไทรทางคู่ ไทรกระเบื้อง ไทรใบกระเป๋า ธรรมรักษา นกกระทุง นมแมว นาคบริพัตร บัว บานบุรี บานไม่รู้โรย ปรง ปาล์มสามทาง ปาล์มงาช้าง (หมาก) แปรงล้างขวด (หลิว) ปริกหางกระรอก ไผ่ ฝ้ายคำ (สุพรรณิการ์) ฝิ่นน้ำ พลูด่าง พลูฝรั่ง พลูต้นใบโต พลูใบเขียว พลูเงิน พลูด่าง พุดด่าง พุดซ้อน พุทธชาด มรกตแดง มรกตเกลือง มหาหงส์ ม้าลาย ยางอินเดีย เล็บครุฑ วาสนา สิบสองปันนา สนอินเดีย สับปะรด แสยก หน้าวัว หนุมานประสาน-กาย หูกวาง หว้า หนวดปลาหมึก หางจระเข้ และมีเรือนเพาะชำที่ร่มรื่น

            บ้านปลายนาแห่งนี้ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ได้มอบให้เป็นสมบัติของมูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ ต่อไปมูลนิธิฯ จะริเริ่มทำบ้านปลายนาให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์เพื่อใช้สถานที่นี้สำหรับนิทรรศการเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมของไทย บำรุงรักษาไม้ประดับ และอาจจะพัฒนาเป็นสวนต้นไม้ในวรรณคดีไทยต่อไป
  
  

 


 
กลับไปหน้าวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ